obraz - eduroam_logo_trans.gif


obraz - logo_pionier1.png

Informacje ogólneeduroam - bezprzewodowa łączność na terenie ośrodków naukowych


eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA, jest projektem mającym na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego.

Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

Parametry sieci eduroam na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego:

Nazwa sieci (SSID): eduroam

Uwierzytelnienie: WPA (WPA Enterprise)

Szyfrowanie: TKIP

lub

Nazwa sieci (SSID): eduroam

Uwierzytelnienie: WPA2 (WPA2 Enterprise)

Szyfrowanie: AES

Szczegóły dotyczące zastosowanych zabezpieczeń sieci eduroam w poszczególnych obiektach Uniwersytetu Opolskiego znajdują się <tutaj>


W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Operatorem regionalnym na terenie Opola jest Uniwersytet Opolski. Więcej informacji o rozwoju eduroam można znaleźć na stronach:
http://www.eduroam.man.opole.pl
http://www.eduroam.pl
http://www.eduroam.org
Centrum Informatyczne
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91, fax. +48 77 452 70 92
(godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00)
e-mail: eduroam@uni.opole.pl

dol