obraz - eduroam_logo_trans.gif


obraz - logo_pionier1.png

Zasięg sieci eduroamAktualna mapa zasięgu i lokalizacji w Polsce, w których eduroam jest dostępny

Lista instytucji w Polsce, w których działa eduroam

Lista obiektów Uniwersytetu Opolskiego, w których dostępna jest sieć eduroam:


1. Budynek przy ul. Oleskiej 48:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam (większość powierzchni budynku):
- Instytut Matematyki i Informatyki (Zakład Matematyki),
- Instytut Nauk Pedagogicznych,
- Instytut Fizyki,
- Studium Języków Obcych,
- Dziekanaty Wydziału Historyczno Pedagogicznego,
- Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,
- Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
- Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Ścisłych,
- Międzyinstytutowa Biblioteka Pedagogiczna,
- Hole i korytarze w budynku

2. Wydział Chemii:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam (większość powierzchni budynku):
- Korytarze i sale dydaktyczne od parteru do 5-go piętra

3. Budynek przy ul. O. Czaplaka 2:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
- Centrum Informatyczne
- Instytut Matematyki i Informatyki (Zakład Informatyki),

4. Pl. Staszica 1 - budynek LO:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
- Instytut Psychologii,
- Instytut Filologii Germańskiej
Większość powierzchni budynku

5. Collegium Civitas:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały budynek

6. Collegium Pedagogicum:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały budynek

7. Wydział Prawa i Administracji:
UWAGA!!!
Szyfrowanie: tylko WPA/TKIP
oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Wybrane miejsca

8. Studenckie Centrum Kultury:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
- Sala widowiskowa na parterze
- Korytarz na 1-szym piętrze

9. Dom Studenta "Niechcic":
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Hol na parterze

10. Dom Studenta "Mrowisko":
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Hol na parterze

11. Dom Studenta "Kmicic":
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Hol na parterze

12. Dom Studenta "Spójnik":
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Hol na parterze

13. Collegium Maius, pl. Kopernika 11:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam (większość powierzchni budynku):
- Hol na parterze w pobliżu Sali Plafonowej,
- Hol i korytarz na 1-szym piętrze w pobliżu Rektoratu i Sali Senatu,
- Hol na 2-gim piętrze i korytarz w pobliżu redakcji Indeksu,
- Hol na 3-cim piętrze w pobliżu Auli Błękitnej i sali nr 306,

14. Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały budynek

15. Instytut Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały korytarz i pomieszczenia instytutu

16. Biblioteka Główna UO, ul. Strzelców Bytomskich 2:
UWAGA !!!
Szyfrowanie: tylko WPA/TKIP
oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
- Hol na parterze,
- Czytelnia

17. Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. R. Dmowskiego 7-9:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Cały budynek

18.Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleskiej 22:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały budynek

19. Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Kominka 4:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Prawie cały budynek

20. Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Kominka 6, Collegium Biotechnologicum:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Większość powierzchni budynku

21. Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Cały budynek

22. Instytut Sztuki, ul. Wrocławska 4:
Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES
Pokrycie zasięgiem sieci eduroam:
Cały budynek

Lista miejsc publicznych w Opolu, w których dostępna jest sieć eduroam:

1. Rynek w Opolu:

Szyfrowanie: WPA/TKIP oraz WPA2/AES

Parametry sieci eduroam na terenie w/w obiektów:

Nazwa sieci (SSID): eduroam

Uwierzytelnienie: WPA (WPA Enterprise)

Szyfrowanie: TKIP

lub

Nazwa sieci (SSID): eduroam

Uwierzytelnienie: WPA2 (WPA2 Enterprise)

Szyfrowanie: AES

Według powyższego wykazuCentrum Informatyczne
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91, fax. +48 77 452 70 92
(godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00)
e-mail: eduroam@uni.opole.pl

dol